Är WiFi farligt?

Det sitter en pryl ovanför mitt huvud med en lampa som lyser, är den farlig?

Om en accesspunkt för det trådlösa nätverket (WiFi) i realiteten är farlig eller inte kan jag inte svara på, däremot kan jag delge rena fakta om hur starka radiosignaler som används, så kan var och en dra sina egna slutsatser.

Låt oss börja med effekt

Effekt i trådlösa nätverk mäts normalt i watt (W), tusendels watt/milliwatt (mW) eller dBm (decibel milliwatt). dBm är en logaritmisk skala med en referens till 1mW. Anledningen till att dBm ofta används vid mätningar av WiFi är att talen blir enklare då det är så svaga signaler det handlar om. För det mesta använder vi negativa dBm värden , så ju närmare 0 desto starkare signal. 1W kan skrivas som 1000mW eller 30dBm, dessa betyder samma sak.

Maximal uteffekt inom EU

Den maximala uteffekt som är tillåten för WiFi i EU är 1W, men reglerna varierar för olika frekvenser och även för olika tillämpningar. För de flesta frekvenser är den maximalt tillåtna uteffekten 100-200mW. I den utrustning vi använder så är maximal uteffekt 23dBm (200mW).

Om vi tittar på en mikrovågsugn som använder samma frekvens som delar av WiFi, 2.4GHz, så har ugnen en effekt på 700-1000W. Du kan ju tänka dig hur lång tid det skulle ta att värma upp gårdagens pizza med 1W.

Inom EU gäller dessa maximala effekter för trådlösa nätverk.

Frekvensband
Kanal
Maximal utstrålad effekt från antenn
2.4GHz c1 – c13 100mW e.i.r.p
5GHz c36 – c64 200mW e.i.r.p
5GHz c100 – c140 1W e.i.r.p

Signalen avtar fort

I det flesta väldesignade trådlösa nätverk används inte 1W som uteffekt utan närmare 0,05-0,1W (50-100mW), detta för att försöka matcha den effekt en klient sänder med och minska överhörning till andra accesspunkter. I exemplen nedan kommer jag dock att använda värsta tänkbara senario.

Radioenergi sänds från en antenn i den riktning antennen är designad för. Antenner i de flesta trådlösa enheter sänder signalen i form av en munk (flottyrring). Rätt lika runt om men med svagare signaler över och under antennen. När signalen färdas ut från antennen avtar styrkan fort, man kan likna det med vattenringarna i en damm. Där stenen träffat ytan är vågorna som starkast, när de rör sig ut från mitten avtar styrkan. Man säger att styrkan på signalen avtar med kvadraten på avståndet, alltså om avståndet dubbleras minskar styrkan fyra gånger. Samma regler gäller även för andra former av vågutbredning som ljud och ljus.

Mätningar i verklighetenÄrWiFiFarligt_1024

Jag använde mig av en professionell accesspunkt för trådlöst nätverk, en Cisco AP2702i i testerna nedan. Accesspunkten är inställd på sin maximala uteffekt 17dBm, 50mW. Mätningarna är gjorda med en Netscout Aircheck G2.

  • Den första mätningen är på 50 cm, det närmaste en människa kommer att befinna sig en accesspunkt på ett kontor med en takhöjd på 2.5m. Signalen mättes up till -37dBm, 0.0001995262315mW eller 0.0000001995262315W.
  • På ett avstånd av 1 meter som är ett mer rimligt avstånd uppmättes signalstyrkan till -44dBm, 0.000039810717055mW. Så genom att dubbla avståndet har signalstyrkan minskat med ungefär 4 gånger.
  • Den absolut starkaste signal jag lyckades mäta med mätutrustningen placerad precis intill accesspunkten var -17dBm, 0.01995262315mW.
  • Normalt så designas trådlösa nätverk med ett mål att ha en signal på minst -67dBm överallt. -67dBm är detsamma som 0.0000001995262mW, ja det är 6 nollor efter decimalen. Det kan även skrivas som 0.19 nanowatt, som du ser är det rätt svaga signaler. Vid en mätning på kontoret där jag arbetar uppmättes den starkaste signalen till -47dBm, 0.00001995262315mW ungefär 1 meter från golvet.
Meter
dBm
mW
0 -17 0,02
0,5 -37 0,0002
1 -44 0,00004
2 -50 0,00001
4 -54 0,000004
8 -60 0,000001

Hur är det med klienter då?

En stor del av informationen som skickas går från accesspunkten till klienten så det är oftast accesspunkten som sänder, men även klienterna sänder information. Tack vare begränsningar i hårdvaran, som ofta drivs på batteri, är maximal uteffekt mer begränsad än vad en accesspunkt klarar. De flesta enheter som telefoner och iPads har en maximal uteffekt på 20dBm (100mW) eller lägre. En mobiltelefon kan sända med upp till 1W för telefoni, men inte för trådlöst nätverk. När jag ställde in min telefon, iPhone7, till att vara en hotspot blev den starkast uppmätta signalen -10dBm, 0.1mW. En Laptop kan normalt sända med högre effekt men antennerna befinner sig längre från användaren och är normalt placerade runt skärmen.

Summering

Fakta är att mängden energi som sänds i de flesta trådlösa installationer är extremt låg. Detta får mig att känna mig säker på att jag inte påverkas av strålning från trådlösa nätverk. Samtidigt behöver man inte ställa en trådlös accesspunkt precis bredvid sängen, signalen avtar fort så någon meter bort skadar inte. Fast visst kan en accesspunkt för WiFi vara farlig, om den lossnar från taket och du får den i huvudet.

Källor

https://wifi.manningbs.com/2018/01/31/is-wi-fi-safe/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/80211-channels-number-frequencies-bandwidth.php
https://etjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0752&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0090&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:187:0022:0024:EN:PDF

Annonser
Publicerad i WiFi.

En reaktion till “Är WiFi farligt?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s